Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ NA OBRONĘ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Prace dyplomowe należy składać w dziekanacie 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony. Pracy nie należy oprawiać, kartki z pracą należy przedziurkować i przewiązać sznurkiem naturalnym (do pobrania w dziekanacie), spakować w białą teczkę. Na stronie tytułowej pracy musi być adnotacja (praca przyjęta) i podpis promotora, wraz z datą iż zatwierdza przedkładaną pracę dyplomową. Uwaga – praca bez podpisu nie zostanie przyjęta. Praca powinna być drukowana dwustronnie: 2 strony na arkusz (plik/drukuj/2 strony na arkusz).

Do Dziekanatu należy złożyć również:
 • Legitymację – jeśli student zagubił legitymacje to musi dostarczyć potwierdzenie wystawienia ogłoszenia w gazecie oraz wypełnić oświadczenie o zagubieniu legitymacji – dostępne w Dziekanacie;
 • Kartę obiegową, która potwierdza:
  • Rozliczenie z biblioteką,
  • Rozliczenie finansowe – potwierdza dziekanat
  • Zwrot legitymacji studenckiej – potwierdza dziekanat w momencie składania teczki.
 • 5 szt. zdjęć o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm podpisane ołówkiem (imię, nazwisko, numer albumu)
 • Płytę z wersją pracy w formacie WORD i PDF opisaną imieniem i nazwiskiem, numerem albumu i tytułem pracy oraz umieszczona w papierowej kopercie ( koperta musi być opisana tak samo jak płyta). Załączniki do pracy należy zapisać w osobnym folderze. Istotne jest, aby na płycie znajdowała się praca włącznie ze stroną tytułową.
 • 2 oświadczenia o samodzielności pisania pracy (należy dołączyć jako ostatnia strona pracy + jedno luzem )
 • Karta egzaminacyjna ze wszystkimi wpisami
 • Formularz wyboru specjalności podpisany przez promotora [Pobierz]

Informujemy, iż do momentu złożenia dokumentów na obronę, należy uregulować wszystkie opłaty i dostarczyć dowody uiszczenia tych wpłat (przypominamy o konieczności uregulowania odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat).

Uwaga: opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu oraz odsetki należy wpłacić na ogólne konto uczelni – nie na konto indywidualne!

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY W ROKU 2017:
 1. czesne opłacone do miesiąca lipca włącznie (zgodnie z umową finansową dla kierunku Zarządzanie)
 2. opłata administracyjna w wysokości 290 zł,
 3. opłata za wydanie dyplomu w wysokości 60 zł,
 4. ewentualne odsetki za nieterminowe wpłaty
 5. opłata za elektroniczną legitymację 17 zł (jeśli jeszcze nie została dokonana)
Wszystkie opłaty należy uregulować do dnia złożenia pracy.

Oznacza to, że na dzień złożenia pracy w Dziekanacie student zobowiązany jest przedstawić dowód wpłaty również za miesiąc lipiec, opłatę administracyjną, opłatę za wydanie dyplomu i ewentualne odsetki.

Przypominamy, że:
 • czesne należy wpłacać na indywidulany nr konta,
 • wszystkie inne opłaty należy przelewać na konto ogólne uczelni podane na stronie www.zdunskawola.spoleczna.pl
 • BANK MILLENNIUM SA
  O/Łódź
  77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
TERMINY OBRON 2017:

ABY PRZYSTĄPIĆ DO OBRONY W DNIACH:

 • 1 – 2.VII.2017 – PRACĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 11.VI.2017
 • 23 – 24.IX.2017 – PRACĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 31.VII.2017
 • na I zjeździe w rok. akadem. 2017/2018 – PRACĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30.IX.2017
Dokumenty i formularze zarządzanie Ist.:

dokumenty   Wzór pracy licencjackiej [pobierz]

dokumenty   Oświadczenie (lic) [pobierz]

dokumenty   Karta obiegowa [pobierz]

dokumenty   Formularz wyboru specjalności [pobierz]

dokumenty   Badanie Losów Absolwentów [pobierz]

dokumenty   PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY [pobierz]

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!