Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

2017.03.9. Wybory specjalności

Informacja Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli o zasadach wyboru
specjalności// seminarium specjalizacyjnego na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017

 • Studenci czwartego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie dokonują wyboru jednego seminarium specjalizacyjnego z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018. Wybór seminarium specjalizacyjnego oznacza równoczesny wybór specjalności, w ramach, której funkcjonuje seminarium specjalizacyjne. Specjalność będzie realizowana na 5 i 6 semestrze studiów. 
 • Wykaz zawierający nazwy specjalności, seminariów specjalizacyjnych i katedr prowadzących seminaria specjalizacyjne znajduje się w karcie specjalności i seminariów specjalizacyjnych.
 • Wyboru specjalności dokonuje się przez wypełnienie formularza - karty wyboru seminarium specjalizacyjnego znajdującego się w Wirtualnym Dziekanacie.
 • Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób.
 • Wybór specjalności będzie odbywał się w dniach 05.03.2017 do 01.04.2017 r.  Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 01.04.2017 r. zostaną dopisane do specjalności, na których pozostaną wolne miejsca.
 • Dnia 05.04.2017r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności oraz seminariach specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalizację tj. do dnia 19.04.2017r.
 • Wybór promotora odbędzie się po ogłoszeniu wyników wyborów specjalności i seminariów specjalizacyjnych – październik 2017.
 • Wyborem specjalności kieruje Koordynator Wydziałowy ds. specjalności i seminariów dyplomowych mgr inż. Marta Brzozowska, która koordynuje kontakt elektroniczny specjalnosci-wz@spoleczna.pl 

Koordynator udziela studentom niezbędnej pomocy oraz podejmuje w uzasadnionych przypadkach decyzje o zmianie specjalizacji. Odwołania od decyzji Koordynatora rozstrzyga prodziekan ds. programowo-organizacyjnych.

 
Skrócony harmonogram wyborów:
 • system wyboru jest otwarty od 05.03. - 01.04.2017
 • ogłoszenie wyboru specjalizacji 05.04.2017
 • ewentualne odwołania do 19.04.2017
 • wybory promotorów odbędą się w październiku 2017

Życzę udanego wyboru specjalności 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli 
dr Rafał Jóźwicki

2015.03.11. Wybory specjalności    Karta wyboru [Pobierz]

2015.03.11. Wybory specjalności    Wybory specjalności - prezentacja [Pobierz]


ES

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!