Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

2018.04.05. WYBORY SPECJALNOŚCI

Informacja Dziekana o zasadach wyboru specjalności/seminarium specjalizacyjnego na niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018

1. Studenci czwartego semestru studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie dokonują wyboru jednego seminarium specjalizacyjnego z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019. Wybór seminarium specjalizacyjnego oznacza równoczesny wybór specjalności, w ramach, której funkcjonuje seminarium specjalizacyjne. Specjalność będzie realizowana na 5 i 6 semestrze studiów.

2. Wykaz zawierający nazwy specjalności i seminariów specjalizacyjnych znajduje się w karcie specjalności i seminariów specjalizacyjnych.

3. Wyboru specjalności dokonuje się przez zaznaczenie x przy konkretnej specjalności na karcie specjalności, która będzie udostępniona na zajęciach.

4. Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób.

5. Prezentacje specjalności odbędą się na zjeździe 14/15.04.2018.

6. Wybór specjalności będzie odbywał się na zjeździe w dniach 28.04.2018 do 12.05.2018 r. do godz. 15.30. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 12.05.2018 r. zostaną dopisane do specjalności, na których pozostaną wolne miejsca.

7. Dnia 13.05.2018r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych seminariów specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na dane seminarium. Studentowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej od decyzji do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na daną specjalizację tj. do dnia 27.05.2018r.

8. Wyborem specjalności kieruje Wydziałowa Komisja Jakości, której koordynatorem jest dr Michał Tumielewicz. Koordynator udziela studentom niezbędnej pomocy oraz podejmuje w uzasadnionych przypadkach decyzje o zmianie specjalizacji. Odwołania od decyzji Koordynatora rozstrzyga dziekan Wydziału.

9. Właściwy wybór promotorów odbędzie się na 1 zjeździe semestru 5, natomiast podczas wyborów specjalności należy dokonać wstępnego wyboru promotorów.

Harmonogram wyborów:
  • prezentacja specjalności – 14-15.04
  • wybór specjalności – 28.04 - 12.05 (do godz. 15.30)
  • publikacja decyzji o uruchomieniu seminariów - 13.05
  • ewentualne odwołania do 27.05.
  • właściwe wybory promotorów odbędą się w październiku 2018

Życzę udanego wyboru specjalności 
Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli 
dr Rafał Jóźwicki


Wybory specjalności    Karta wyboru [Pobierz]

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!