Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PRAKTYKI STUDENCKIE - KIERUNEK ZARZĄDZANIE

CELE PRAKTYK:
 • połączenie teorii wyniesionych z zajęć w Uczelni z praktyką w konkretnych warunkach,
 • ukształtowanie studentów do podjęcia pracy zawodowej,
 • umożliwienie studentom rozwijania inwencji, inicjatywy, postawy badacza i eksperymentatora, czyli pomaganie im w ciągłym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych,
 • umożliwienie studentom poznania środowiska, w jakim przyjdzie im potem wykonywać zawód,
 • Organizacja funkcjonalna przedsiębiorstwa.
  • zarządzanie realizacją produkcji/usług
  • zarządzanie zasobami finansowymi
  • zarządzanie zasobami materiałowymi
  • organizacja logistyki zakładu
  • realizacja kooperacja i sposób walki z konkurencją
 • Identyfikacja (opis i analiza) strategii i programów marketingowych:
  • strategia marketingowa podmiotu
  • rynek i jego segmentacja
  • strategie produktowe, promocyjne i dystrybucyjne
  • układ czynności marketingowych (marketing Mix)
  • służby handlowe i marketingowe, ich struktura, funkcje i zatrudnienie
  • zarządzanie działalnością marketingową (planowanie, realizacja i kontrola)

Procedura: Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie. Na tej podstawie Dziekanat przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk, natomiast drugi wraz z uzupełnionym dzienniczkiem praktyk oddaje do Dziekanatu.

 • Student zobowiązany jest do odbycia 6 tygodni praktyki
 • Czas na odbycie praktyki: 5 semestrów. Zaliczenie praktyk z wpisem do indeksu odbywa się na V semestrze studiów
 • Odbycie praktyk jest warunkiem ukończenia studiów

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!